A A A

Kontakt

OM Trading, s r.o.
Bytčická 89
01009 ŽILINA
Spoločnost je zapísaná v registri Okr. súdu v Žiline, Oddiel s.r.o., Vložka č.17307/L

Tel.: +421 (41) 7003176
Mobil:00421/41/911508581
Fax: +421 /41/ 7232836
E-mail: omtrading@omtrading.sk

 

 

Oravec Miloš
konateľ
00421/903/508580 mobilný telefón
00421/41/7003177 telefón do práce
oravec@omtrading.sk

 

Mazúr Ľubomír
obchodný úsek, zahraničný obchod
00421/911/508580 mobilný telefón
00421/41/7003176 telefón do práce
mazur@omtrading.sk


Kysučan Ján
obchodný úsek, zahraničný obchod
00421/903/700581 mobilný telefón
00421/41/7231093 telefón do práce
kysučan@omtrading.sk


Čejka Juraj
skladové hospodarstvo
00421/0911/202822 mobilný telefón
+421 (41) 7003176 telefón do práce
cejka@omtrading.sk


Gašpierik Peter
skladové hospodárstvo
00421/911/508581 mobilný telefón
+421 (41) 7003176 telefón do práce
gaspierik@omtrading.sk


Oravcová Mária
Ekonomický úsek
00421/903/568580 mobilný telefón
+421 (41) 7003177 telefón do práce
oravcova@omtrading.sk


Ing. Bednáriková Daniela
Ekonomický úsek
00421/903/532542 mobilný telefón
+421 (41) 5661879 telefón do práce
dankabed@stonline.sk